วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 1. สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วจะได้รับใบสั่งซื้อ ส่งไปที่อีเมล์ที่ได้สมัครไว้ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 2. ชำระเงินผ่านช่องทางได้ดังนี้
  – โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  – ชำระผ่านหน้าเว็บไซต์
  – ชำระด้วยบัตรเครดิตในขั้นตอนชำระเงิน

 3. ไปที่เมนูแจ้งชำระเงิน เพื่อแจ้งให้ทางร้านทราบ โดยใช้เลขที่ใบสั่งซื้อที่ได้จากอีเมล์ที่ได้รับจากระบบ

 4. เมื่อทางร้านได้รับแจ้งชำระเงินแล้วจะทำการตรวจสอบข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้วจะจัดสินค้าให้ทันที

 5. หากสินค้าระบุว่ามีการติดตั้งฟรี เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วให้ทำการติดต่อกลับมาที่บริษัท เพื่อทำการนัดหมายวันติดตั้งต่อไป

**โปรดชำระเงินภายในวันที่สั่งซื้อสินค้า หากเกินกำหนด รายการสินค้าที่สั่งจะถูกยกเลิก**