ปุ่มฉุกเฉินแบบกด (Latching Holdup Button)

ปุ่มฉุกเฉินแบบกด (Latching Holdup Button)

  • ปุ่มกดฉุกเฉิน , ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ (แบบติดผนัง)
  • แจ้งตือนผ่าน App, โทรเข้าโทรศัพท์มือถือ
  • ติดตั้งตามผนัง, ห้องนอน (ห้ามติดตั้งในห้องน้ำ)