สวิทซ์ดึงฉุกเฉิน

4,500.00 ฿

สวิทซ์ดึงฉุกเฉินในห้องน้ำสำหรับเรียกพยาบาลเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำ หรือ ห้องน้ำคนพิการ