สวิทซ์ดึงฉุกเฉิน

สวิทซ์ดึงฉุกเฉินในห้องน้ำสำหรับเรียกพยาบาลเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำ หรือ ห้องน้ำคนพิการ