สวิทซ์ดึงฉุกเฉิน

4,500.00฿

สวิทซ์ดึงฉุกเฉินในห้องน้ำสำหรับเรียกพยาบาลเหมาะสำหรับติดตั้งในห้องน้ำ หรือ ห้องน้ำคนพิการ