เซ็ทแจ้งเตือนไฟไหม้ AGILITY™4

ชุดแจ้งเตือนไฟไหม้ ด้วยระบบ SMART FIRE ALARM

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบทั่วไปนั้นหากได้อัพเกรดระบบ SMART FIRE ALARM เข้าไปก็จะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเตือนผ่านทาง Application บนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถบอกได้ว่าโซนไหนบริเวณใดที่กำลังเกิดเหตุไฟไหม้
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบกันขโมย แจ้งเตือนหากมีการบุกรุกในโซนต่างๆ บนสมาร์ทโฟน เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบ SMART FIRE ALARM ยังสามารถประหยัดพลังงาน ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีพนักงานทำงานได้อีกด้วย

ระบบ SMART FIRE ALARM สามารถใช้งานร่วมกับสัญญาณกันขโมยเดิมได้ เหมาะสำหรับโรงงาน โกดัง ตึกสำนักงาน และอาคารที่มีขนาดใหญ่