IWise™ Green Line DTAM G3

IWise™ Green Line DTAM G3

The IWise™ DTAM เป็นตัวดีที่สุดในการตวรจจับ ( Grade 3 ) เหมาะสถานที่ๆต้องการมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อาทิเช่น ห้องนิรภัย ธนาคาร ร้านทอง  ร้านเพชร สามารถตรวจจับแม้ว่าผู้บุกรุกจะใช้วัตถุกำบังตัว (ACT™ Technology.) Quad PIR ให้ความแม้นยำสูงสุดในการตรวจจับ Green Line Technology ยังเป็นมาตรฐานใหม่ เพื่อความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้งานโดยที่คลื่นไมโครเวฟจะตัดการทำงานเมื่อระบบอยู่ในสถานะปิด หรือ Disarm