ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน แบบสวมข้อมือ

ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมเพื่อให้ไซเรนดังและ/หรือโทรแจ้งเหตุ

  • กันน้ำได้ ที่ค่า IP 67
  • หลอด LED กระพริบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

The Wireless Wristband Panic Transmitter is a water resistant wristband, designed to be worn like a wristwatch or as a pendant. The panic transmitter can be used for personal emergency situations to signal a panic alarm in the event of distress when the victim is unable to reach another communication device. Ideal for the elderly or disabled- provides peace of mind to both the wearer and their families.